Kvalitetskontrol

Inspektionsproces

Første prøvemøde

Vigtigt at sende alle kvalitetsstandarder til alle arbejdere

IQC

Indgående kvalitetskontrol

IPQC

Input proces kvalitetskontrol

OQC

Udgående kvalitetskontrol

zGZAdC4WNS_small